Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal er et af de største advokatkontorer på Lolland-Falster, Sydsjælland og Møn med kontorer i Nykøbing Falster, Vordingborg, Stege og Næstved.

Advokatkontor med juridiske specialer

Som professionelt advokatfirma og advokatkontor yder vi rådgivning og bistand inden for alle væsentlige juridiske områder og har udviklet specialer inden for en række rådgivningsområder, som vores klienter i for eksempel på Sydsjælland, Møn og på Lolland-Falster benytter sig af.

Heraf hjælper vi som advokatkontor med

Vores advokatfirma drives som et advokatpartnerselskab med CVR nr. 35868070.

Enhver advokat i vores advokatfirma er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Enhver advokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker al virksomhed som advokat uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har klientbankkonti i Danske Bank. I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Vores advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

​Vil du vide mere om vores advokatfirma?​

Kontakt vores advokatkontor og hør mere på 88 77 88 77 eller info@BBFadvokater.dk eller udfyld formularen herunder. 

Skriv til os

Udfyld denne kontaktformular, så vil en af vores advokater kontakte dig snarest muligt​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Find os​

Nykøbing Falster

Vordingborg

Stege

Næstved

Præstø​

Kontakt os​

​Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af

              daa_logo_2016_50mm       dfa_logo_rgb       logo_laf_sort       advokat_4425       det-gode-testamente_4428       trygt boskifte 1.pdf