​Forsvarerens rolle

Hvis du er sigtet i en straffesag bliver du tilbudt at få en advokat beskikket, som skal hjælpe dig under sagen.

En sigtelse virker ofte meget voldsom på en person, der ikke mener at have gjort noget forkert. Man føler sig ofte magtesløs og ganske alene over for det store apparat, som en efterforskning med politi og anklagere og domstol udgør.

Forsvareren hjælper dig på en professionel, hurtig og tillidsfuld måde gennem sagen.

Salæret til forsvareren lægges ud af statskassen, så du får ikke et mellemværende med din forsvarer. Statskassen opkræver efter sagens afslutning de udlagte omkostninger hos dig direkte – dog ikke hvis du vinder sagen.

Hvis du vælger en forsvarer, der har kontor i by uden for den retskreds, hvor straffesagen kører, skal du være opmærksom på, at Statskassen så ikke nødvendigvis lægger ud for forsvarerens transportudgifter.​

EFTERFORSKNINGEN

Det er vigtigt, at du som sigtet får en forsvarer så tidligt som muligt under efterforskningen. Forsvareren repræsenterer dig over for politiet og domstolen.

Forsvareren får sagsakterne tilsendt efterhånden som efterforskningen skrider frem. Forsvareren gennemgår løbende materialet med dig, og kan bede om yderligere efterforskning over for politiet. F.eks. kan forsvareren bede politiet afhøre et vidne som politiet måske ikke havde kendskab til, eller fremskaffe nogle relevante dokumenter.

Forsvareren er din rådgiver og kan rådgive dig sigtede om, hvad du bør udtale dig om, hvad du evt. ikke bør udtale dig om.

Forsvareren deltager under afhøringer hos politiet eller domstolen som din bisidder.

VARETÆGTSFÆNGSLING

Hvis der er tale om sigtelse for overtrædelse af nogle af de alvorlige bestemmelser i straffeloven, kan anklageren begære dig varetægtsfængslet under et grundlovsforhør, f.eks. indtil sagen er færdigefterforsket eller endelig afgjort i retten.

Forsvarerens rolle under et grundlovsforhør er at sikre, at du ikke varetægtsfængsles uberettiget og på et forkert grundlag eller i for lang tid.

Det er domstolen, der skal afgør, om du skal varetægtsfængsles eller løslades.

Hvis du bliver varetægtsfængslet, er det forsvarerens opgave at bistå dig under efterforskningen samt at hjælpe dig med, at du får den behandling i arresten, som du har krav på. Forsvareren er typisk den eneste, som du har direkte kontakt med. Forsvareren vil besøge dig jævnligt i arresten.

​​

HOVEDFORHANDLINGEN

Når sagen er færdigefterforsket, er det anklagerens opgave at indbringe sagen for retten, hvor der rejses tiltale. Der vil så blive fastsat en dato af retten, hvor sagen skal behandles, og man får sin dom.

Forsvareren forbereder sagen sammen med dig, og vurderer sammen med dig, om der skal indkaldes andre vidner end dem, som anklageren evt. har indkaldt. Forsvareren fører ordet i retten for dig, men du skal dog selv give sin forklaring, medmindre du og forsvareren er enige om, at du ikke skal udtale dig.

Forsvareren afhører vidner på dine vegne.

Forsvarerens rolle under hovedforhandlingen er at sikre, at du frifindes, hvis du er uskyldig. Er det bevist, at du er skyldig, skal forsvareren hjælpe dig til at få den lavest mulige straf. Det gør forsvareren ved at påpege og begrunde formildende omstændigheder, og i øvrigt sikre, at det er den korrekte straffebestemmelse der dømmes efter.

Forsvareren søger under sin forberedelse af sagen eventuelle domme i tidligere lignende sager, der anviser en mildere straf, end hvad anklageren påstår i sagen.

Hvis du bliver dømt skyldig i sagen, rådgiver forsvareren dig, om hvorvidt du bør anke sagen til højere ret, dvs. Landsretten eller Højesteret. 

Skriv til os

Udfyld denne kontaktformular, så vil en af vores advokater kontakte dig snarest muligt​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Find os​

Nykøbing Falster

Vordingborg

Stege

Næstved

Præstø​

Kontakt os​

​Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af

              daa_logo_2016_50mm       dfa_logo_rgb       logo_laf_sort       advokat_4425       det-gode-testamente_4428       trygt boskifte 1.pdf