fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Er du pårørende?​

Når en kæreste eller ægtefælle, en søn eller datter varetægtsfængsles, opleves det ofte meget belastende for familien.

Der er mange spørgsmål der melder sig af både praktisk og anden karakter.

I den forbindelse skal du vide, at den fængsledes forsvarer har tavshedspligt, og forsvareren kan således typisk ikke udtale sig om, hvorfor han eller hun er blevet varetægtsfængslet, ligesom forsvareren generelt ikke kan drøfte sagen med dig som pårørende.

Forsvareren kan imidlertid godt hjælpe med oplysninger om, hvorvidt den fængslede har det godt, bistå med hensyn til at den fængslede får tøj, penge eller andet – der kan opleves som helt afgørende for den fængslede. Forsvareren kan også oplyse om tidspunkter for eventuelle retsmøder, hvor du kan få lejlighed til kort at møde den fængslede.

Såfremt du ønsker at besøge den indsatte, skal du have godkendt en besøgstilladelse, hvorefter du kan bestille besøg - normalt 7 dage frem i tiden.

Ønsker du at skrive til den indsatte, skal du i visse typer af sager påregne, at politiet gennemlæser brevene.

Du kan få nyttig yderligere information og hjælp med hensyn til ovenstående via følgende links:

www.kriminalforsorgen.dk

www.domstol.dk

www.anklagemyndigheden.dk

www.politi.dk

www.arresthuset.dk

www.koebenhavnsfaengsler.dk

www.borger.dk

www.statsforvaltningen.dk

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk