fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Nye regler om fremtidsfuldmagter

Den 1. september træder de nye regler om fremtidsfuldmagter i kraft.


Med de nye regler kan du selv bestemme, hvem der skal tage sig af dine økonomiske og personlige forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere er i stand til det f.eks. på grund af demens, senilitet eller anden svækkelse/sygdom.


Med reglerne om fremtidsfuldmagter har man indført et enkelt og privatretligt alternativ til det offentligt fastsatte værgemål. Man har med andre ord øget den enkelte borgers ret til selvbestemmelse og givet mulighed for selv at påvirke eget liv og fremtidige forhold.

En fremtidsfuldmagt skal oprettes skriftligt, vedkendes for en notar og registreres i et digitalt fremtidsfuldmagtsregister for at opnå gyldighed. Fuldmagten træder i kraft ved en anmodning til Statsforvaltningen, som påser, at betingelserne for iværksættelse af fuldmagten er opfyldt. 

Når fuldmagten er sat i kraft, fører Statsforvaltningen et hvilende tilsyn med den fuldmægtige og kan gribe ind, hvis der konstateres forhold i modstrid med fuldmagtsgiverens interesser. Statsforvaltningen fører ikke tilsynet af egen drift. Tilsyn kan kun forventes, såfremt Statsforvaltningen bliver gjort opmærksom på eventuelle ”uregelmæssigheder”.


Har du allerede oprettet en skriftlig generalfuldmagt, bør du overveje, om generalfuldmagten skal erstattes med en fremtidsfuldmagt.


Kontakt en af vores familieretsadvokater på tlf. 88 77 88 77 eller pr. mail: info@BBFadvokater.dk, hvis du har spørgsmål til en allerede oprettet generalfuldmagt, eller hvis du overvejer at oprette en fremtidsfuldmagt.

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk