Vanvidskørsel fik konsekvenser

Har I spørgsmål eller brug for rådgivning, er I velkommen til at kontakte vores forsvarsadvokater på telefon 88 77 88 77 eller mail info@bbfadvokater.dk.


Læs hele afgørelsen her: 


​1 år og 4 måneders fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ved særlig hensynsløs kørsel, jf. straffelovens § 241,2. pkt. ,jf. 1. pkt. Ikke grundlag for at gøre straffen betinget. 5 års førerretsfrakendelse. 


Almindelige emner 1.2 - Færdselsret 432.5 og 432.6 - Strafferet 211.3. 


T, der var 20 år på gerningstidspunktet, blev fundet skyldig i overtrædelse af blandt andet straffelovens § 241, 2. pkt. ved at have ført en personbil på særlig hensynsløs måde og i forbindelse hermed med en hastighed på ikke under 100 km/t i bymæssig bebyggelse at have mistet herredømmet over sin bil, hvorved A, der var passager i bilen, som følge af skader ved uheldet afgik ved døden. 


Byretten idømte T fængsel i 1år og 3 måneder, hvoraf et år blev gjort betinget som følge af T’s gode personlige forhold, herunder at han ikke tidligere var straffet af betydning for sagen. Førerretten blev frakendt i 3 år. 


Landsretten lagde ligesom byretten til grund, at T, der kørte med A som passager, kort før Lellinge by ringede til sin kammerat C, der kørte bag ved T med D som passager, og spurgte, hvem der kom først eller hurtigst gennem Lellinge. Herpå accelererede T til en hastighed af mindst 100km/t, med hvilken hastighed T passerede Lellinge byskilt og kort tid herefter i et helleanlæg mistede herredømmet over bilen, der ramte to vejtræer og derpå fløj eller rullede ud på en mark og landede ca. 80 meter fra helleanlægget. Landsretten fandt, at T ved at opfordre til et kapløb gennem tættere bymæssig bebyggelse, hvor der var en fartbegrænsning på 50 km/t, og ved sin acceleration til en hastighed af mindst 100 km/t, med hvilken hastighed han kørte ind i Lellinge og frem mod helleanlægget, havde handlet risikobetonet og uansvarligt og herved bevidst havde sat sig ud over hensynet til andres sikkerhed. 


Landsretten tiltrådte under disse omstændigheder, at T’s kørsel måtte anses som særlig hensynsløs, og at han derfor skulle straffes for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens §241,2.pkt.,jf.1. pkt. Straffen blev forhøjet til fængsel i 1 år og 4 måneder. 


Uanset T’s gode personlige forhold fandt landsretten, at der i en sag som den foreliggende, hvor T var fundet skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Efter karakteren af T’s kørsel blev frakendelsestiden fastsat til 5 år. 


Ø.L.D.27. november 2020 i anke 14. afd.S-558-20 

(Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Stine Fruergaard Andersen (kst.) med domsmænd).


Anklagemyndigheden 

mod 

T (adv. Susanne Merete Ravn, besk., Roskilde)Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Find os​

Nykøbing Falster

Vordingborg

Stege

Næstved

Præstø​

Kontakt os​

​Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af

              daa_logo_2016_50mm       dfa_logo_rgb       logo_laf_sort       advokat_4425       det-gode-testamente_4428       trygt boskifte 1.pdf