​Børne- og ungeydelsen ligedeles fra 1.1.2022

Lovforslag om ligedeling af børne- og ungeydelsen er vedtaget af Folketinget d. 10.12.2020. Med de nye regler vil børne- og ungeydelsen som udgangspunkt blive udbetalt med halvdelen til hver af barnets forældre, forudsat der er fælles forældremyndighed. Har den ene forældremyndigheden alene, vil denne fortsat modtage hele ydelsen.


Hovedreglerne for ligedeling er således:


Samlevende forældre:


Børne- og ungeydelsen ligedeles, uanset om forældrene er gift eller papirløse samlevende.


Forældrene er ikke samlevende:


Hvis forældrene ikke har samme folkeregisteradresse i hele perioden fra og med den 19. oktober 2021 til og med den 21. november 2021, er hovedreglen, at den forælder, der i forvejen modtager ydelsen, fortsætter med at modtage hele ydelsen. Dette gælder ikke, hvis


• forældrene aftaler, at ydelsen skal ligedeles eller

• den ene forælder med en samværsafgørelse eller en samværsaftale kan dokumentere, at barnet bor mindst 9 ud af 14 dage hos denne eller

• retten til børnepenge mistes, fx på grund af udrejse af landet.

Ophører forældrenes fælles folkeregisteradresse (samlivsophævelse) efter den 19. oktober 2021, vil ydelsen som hovedregel blive ligedelt. Dette gælder ikke, hvis


• forældrene aftaler, at den ene forælder skal modtage hele ydelsen eller • den ene forælder med en samværsafgørelse eller en samværsaftale kan dokumentere, at barnet bor mindst 9 ud af 14 dage hos denne.

Der er dog en række undtagelser til disse regler f.eks:

Er kun den ene forælder fuldt skattepligtig, udbetales hele ydelsen til denne. Dette gælder både samlevende og ikke samlevende forældre. 

Er den ene forælder fængslet eller indsat i en institution under Kriminalforsorgen (i mere end 3 måneder) kan hele ydelsen udbetales til den anden forælder. 

Er barnet i plejefamilie, udbetales ydelsen til plejeforældrene. 

Ydelsen kan udbetales til barnet selv, hvis Udbetaling Danmark skønner det mest hensigtsmæssigt.

Aftrapning af Børne- og ungeydelse pga høj indkomst


Børne- og ungeydelsen afhænger af forældrenes samlede indkomst. Ved indkomst over 818.300 (i 2021) nedtrappes ydelsen. Fra og med 1. januar 2022 sker der alene nedtrapning af ydelsen på baggrund af modtagerens egen indkomst. Hvis du er gift eller papirløst samlevende, vil din ægtefælles/samlevers indkomst ikke længere have indflydelse på størrelsen af børne- og ungeydelsen.


Den supplerende grønne check ligedeles


Fra og med den 1. januar 2022 vil den supplerende grønne check for børn som udgangspunkt også blive ligedelt. Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Find os​

Nykøbing Falster

Vordingborg

Stege

Næstved

Præstø​

Kontakt os​

​Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af

              daa_logo_2016_50mm       dfa_logo_rgb       logo_laf_sort       advokat_4425       det-gode-testamente_4428       trygt boskifte 1.pdf