Hård straf ved svindel med lønkompensationsordningen

En virksomhedsejer er blevet straffet med ubetinget fængsel i 2 år og 3 måneder og en tillægsbøde på 1.275.000 kr. for svindel med ansøgning om lønkompensation.

Det fastslog Østre Landsret i oktober.

Virksomhedsejeren blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 289 a, stk. 1, ved at have indsendt ansøgninger om lønkompensation med henblik på at få udbetalt 427.500 kr. i henhold til lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise i forbindelse med covid-19-epidemien.

Straffen for denne type overtrædelser er 4 gange så høj end sædvanligt. ​


Har I spørgsmål eller brug for rådgivning, er I velkommen til at kontakte vores forsvarsadvokater på telefon 88 77 88 77 eller mail info@bbfadvokater.dk.


Læs hele afgørelsen her: Overtrædelse af straffelovens § 289 a, stk. 1, ved at have indsendt ansøgninger om lønkompensation med henblik på at få udbetalt 427.500 kr. i henhold til lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise i forbindelse med covid-19-epidemien straffet med fængsel i 2 år og 3 måneder og en tillægsbøde på 1.275.000 kr.


Strafferet 24.5 og 31.9.


T blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289a, stk. 1, ved under særdeles skærpende omstændigheder at have indsendt ansøgninger om lønkompensation til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få udbetalt 427.500 kr. i henhold til lønkompensationsordningen til virksomheder i økonomisk krise i forbindelse med covid-19-epidemien, selvom han vidste, at hans virksomhed ikke var berettiget hertil. 


T blev endvidere fundet skyldig i to tilfælde af dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed, ved i forbindelse med ansøgningen om lønkompensation at have gjort brug af falske ansættelseskontrakter. 


T, der ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, blev i byretten straffet med ubetinget fængsel i 1 år og 6 måneder og en tillægsbøde på 1.000.000 kr. Anklagemyndigheden ankede sagen med påstand om skærpelse. 


Landsretten tiltrådte, at samtlige forhold var henført under straffelovens § 81 d, stk. 2, jf. stk. 1. Landsretten bemærkede, at det følger af bestemmelsen, at straffen kan forhøjes således, at den bliver fire gange så høj. 


Under hensyn til det i lovbemærkningerne anførte om baggrunden for og formålet med straffelovens § 81 d, herunder at der med bestemmelsen er tilsigtet en markant skærpelse af straffen for lovovertrædelser, der har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark, sammenholdt med de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens 10. kapitel, fandt landsretten, at straffen skulle fastsættes til fængsel i 2 år og 3 måneder og en tillægsbøde på 1.275.000 kr. 


Henset til lovovertrædelsernes karakter tiltrådte landsretten, at der – uanset T’s gode personlige forhold – ikke var grundlag for at gøre fængselsstraffen helt eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste. 


Landsretten lagde med hensyn til tillægsbødens størrelse vægt på det anførte i lovbemærkningerne til straffelovens § 81 d, stk. 3, hvorefter det var forudsat, at der skulle udmåles en bøde som tillægsstraf, som skulle beregnes med udgangspunkt i den opnåede eller tilsigtede vinding og fastsættes i overensstemmelse med strafskærpelsen i §81 d, stk. 2.


Ø.L.D. 26. oktober 2020 i anke 2. afd. S-2272-20


(Peter Thønnings, Arne Brandt og Susanne Lehrer (kst.) med domsmænd).


Anklagemyndigheden

mod

T (adv. Louis Beck Nielsen, Kbh., besk.)

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Find os​

Nykøbing Falster

Vordingborg

Stege

Næstved

Præstø​

Kontakt os​

​Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af

              daa_logo_2016_50mm       dfa_logo_rgb       logo_laf_sort       advokat_4425       det-gode-testamente_4428       trygt boskifte 1.pdf