Regeringen vil nu ændre skilsmisseregler

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har nemlig d. 29.4.2020 fremsat lovforslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperiode ved samlivsophævelse.


Pr. 1.4.2019 blev der etableret et helt nyt familieretligt system. Som en nyskabelse blev der indført tvungen delt bopæl, således at et barn i en periode på tre måneder efter forældrenes samlivsophævelse har bopæl hos begge forældre. Formålet var at sikre ro om barnet i perioden lige efter en samlivsophævelse. Der blev også som noget nyt indført en refleksionsperiode på tre måneder. Refleksionsperioden betyder, at ægtefæller der anmoder om skilsmisse, og som har fælles børn under 18 år, først kan blive skilt efter tre-måneder-periodens udløb, og efter at de har gennemført et digitalt læringsforløb.

Refleksionsperioden skulle sikre forældrenes forståelse af børnenes reaktion på samlivsophævelsen og skærme børnene bedst muligt mod følgerne af samlivsophævelsen.

De centrale aktører, der beskæftiger sig med skilsmissebørn har kritiseret reglerne og påpeget, at tvungen delt bopæl og refleksionsperiode i mange situationer optrapper og forlænger konflikten til skade for børnene. Endvidere medfører ordningerne, at forældrene ofte ikke kan finde ny bolig, før de kender deres familiesituation og dermed deres økonomiske situation. Nogle par føler sig nødsaget til at bo sammen i refleksionsperioden, mens de venter på at indlede og få afgjort en sag om barnets bopæl.

Der er derfor fremsat lovforslag om at afskaffe begge ordninger. Hvis lovforslaget vedtages, kan forældrene straks ved samlivsophævelsen henvende sig til Familieretshuset med henblik på en afgørelse om barnets bopæl, ligesom de straks kan blive skilt.

Det er intentionen, at tilbud om et digitalt læringsforløb samt tilbud om rådgivnings- og afklaringssamtaler skal opretholdes og tilbydes alle forældre, der ophæver samlivet. Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Find os​

Nykøbing Falster

Vordingborg

Stege

Næstved

Præstø​

Kontakt os​

​Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af

              daa_logo_2016_50mm       dfa_logo_rgb       logo_laf_sort       advokat_4425       det-gode-testamente_4428       trygt boskifte 1.pdf