​Varslede ændringer af reglerne om salg af fast ejendom til +/- 15% af den offentlige ejendomsvurderin

Den 1.1.2018 trådte den nye Ejendomsvurderingslov i kraft.

Med den nye lov skal der ske omvurdering af alle faste ejendomme, således at den offentlige ejendomsvurdering kommer til at afspejle ejendommens faktiske markedsværdi/handelsværdi.

Hvis den nuværende offentlige ejendomsvurdering er lavere end ejendommens faktiske handelsværdi, vil der ske en forhøjelse af ejendomsvurderingen. Flere husejere, navnlig i de større byer, må derfor forvente en markant højere ejendomsvurdering.

Hvis ejendommens markedsværdi er lavere end nuværende offentlig ejendomsvurdering, må der forventes en nedsættelse af ejendomsvurderingen.

Gennemførsel af de nye ejendomsvurderinger er blevet udskudt flere gange, men det forventes, at parcelhuse, sommerhuse og ejerlejligheder vil blive omvurderet efter de nye regler i løbet af 2020, og øvrige ejendomme i løbet af 2021.

Ved overdragelse af fast ejendom i familieforhold i lige linje (dvs fra forældre til børn), kan købesummen efter de nugældende regler - som udgangspunkt - fastsættes til offentlig ejendomsvurdering +/- 15 % . SKAT har varslet en ændring af disse regler, når de nye ejendomsvurderinger foreligger, således at købesummen herefter - som udgangspunkt - kan fastsættes til den nye ejendomsvurdering +/- 20%. Det vides ikke, hvornår den varslede ændring træder kraft.

Hvis man påtænker at overdrage fast ejendom til næste generation, bør det overvejes, om generationsskiftet skal gennemføres efter de nuværende ejendomsvurderinger +/- 15% eller de kommende ejendomsvurderinger +/- 20 %.

Man vil typisk have et ønske om at overdrage fast ejendom, til sine børn, til lavest mulige købesum. Om et generationsskifte mest hensigtsmæssigt skal gennemføres nu eller afvente omvurdering, vil afhænge af den forventelige ændring i ejendomsvurderingen.

Overordnet kan det konkluderes, at en overdragelse med nuværende ejendomsvurdering og efter nugældende regler vil være mest fordelagtig, hvis ejendomsvurderingen ved kommende omvurdering stiger med mere end 6,25 %.

Hvis ejendomsvurderingen falder, forbliver uændret, eller stiger med mindre end 6,25 % vil det være mest fordelagtigt at afvente de nye ejendomsvurderinger og overdrage til offentlig ejendomsvurdering - 20%.

Dette illustreres ved følgende eksempel:

Forældre ønsker at overdrage deres sommerhus til deres datter. Sommerhusets nuværende offentlig ejendomsvurdering er på 2 mio. kr. Forældrene ønsker at overdrage sommerhuset til lavest mulige pris.

Ejendommen kan efter de nugældende regler generationsskiftes til en pris svarende til 2.000.000 – 15%, eller kr. 1.700.000.

  1. Hvis ejendomsvurderingen svarer til sommerhusets faktiske handelsværd,i må den forventes opretholdt efter omvurdering. I denne situation kan ejendommen efter de nye regler overdrages for 2.000.000 - 20 % eller kr. 1.600.000.

  1. Hvis ejendomsvurderingen nedsættes f.eks. til kr. 1.500.000, kan sommerhuset efter de varslede ændringer generationsskiftes til 1.500.000 – 20 % eller kr. 1.200.000.

  1. Stiger ejendomsvurderingen til f.eks. kr. 2.500.000, kan sommerhuset efter de nye regler generationsskiftes til 2.500.000 – 20 %, eller kr. 2.000.000.

Kontakt vores bolig- eller familieadvokater og hør nærmere om dine muligheder.Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Find os​

Nykøbing Falster

Vordingborg

Stege

Næstved

Præstø​

Kontakt os​

​Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af

              daa_logo_2016_50mm       dfa_logo_rgb       logo_laf_sort       advokat_4425       det-gode-testamente_4428       trygt boskifte 1.pdf