fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Salærtakster

FULDT INDGÅET:

Hvis debitor ikke kommer med indsigelser og betaler det skyldige beløb, afregnes sagen som udgangspunkt med takstmæssige omkostninger* af indgået beløb og tilkendte salærer.

Hvis gælden betales helt, vil debitor derfor som udgangspunkt også betale alle omkostninger til sagens behandling, dog ikke følgende, som betales af kreditor: 

​Administration af afdragsordning pr. år

​kr. 700 + moms

Aflysning af udlæg, når gælden er indfriet

kr. 300 + moms

Salg af løsøreeffekter på auktion

Medgået tid + moms

Salg af fast ejendom på tvangsauktion

Rekvirentsalær + moms

* dog alene kr. 300 + moms, hvis betaling sker efter inkassovarsel og inden inkassobrev, jf. yderligere takster nedenfor.​

DELVIST INDGÅET:

Takstmæssigt salær af indgået beløb

+ tilkendte mødesalærer

+ under hensyntagen til medgået tid

INTET INDGÅET:

Kreditor opkræves følgende:​

Journalisering af sag og udsendelse af inkassovarsel eller inkassobrev incl. skylderklæring

300 + moms

2. rykker

300 + moms

Udarbejdelse af stævning og opnåelse af dom

Individuel afregning, herunder bl.a. efter medgået tid

Udarbejdelse af betalingspåkrav og opnåelse af dom

500 + moms

Udarbejdelse af fogedrekvisition

150 + moms

Møde i fogedretten

Tilkendt mødesalær + moms

Møde i fogedretten i sager for juridisk foged

Individuel afregning, herunder bl.a. efter medgået tid

Sikring af udlæg, fx tinglysning/anmeldelse af udlæg

300 + moms

Evt. aflysning af udlæg

300 + moms

Administration af afdragsordning, pr. år

700 + moms

Udkørende fogedforretninger

Medgået tid + moms

Salg af løsøreeffekter på auktion

Medgået tid + moms

Salg af fast ejendom på tvangsauktion

Rekvirentsalær + moms

Indhentning af oplysninger fra registre:

​Kreditor betaler pr. udskrift:

Tingbogsoplysning

100 + moms

Indhentning af oplysning fra CPR-registret

100 + moms

Tegningsudskrift/udskrift af regnskab fra Erhvervsstyrelsen

100 + moms

Positive udlæg

​I alle sager faktureres positive udlæg f.eks. retsafgifter, gebyrer og ved udkørende fogedforretning udgift til låsesmed samt kørselsgodtgørelse efter statens takster.

​Der afregnes intet salær for registrering i RKI og Debitorregistret.

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk