fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Bistandsadvokatens rolle.

Er du forurettet i en straffesag om vold, trusler, overgreb eller anden personfarlig kriminalitet, har du mulighed for at få en bistandsadvokat. Salæret til bistandsadvokaten betales af din retshjælpsfor-sikring eller af statskassen.

Bistandsadvokaten rådgiver dig om sagsforløbet og møder sammen med dig til eventuelle afhøringer efter behov og i retten.

Under retsmødet vil bistandsadvokaten kunne bede om dørlukning, hvis betingelserne herfor er opfyldte, eller anmode om at den tiltalte forlader retslokalet under afhøringen, hvis dette er nødvendigt. Bistandsadvokaten hjælper dig i det hele taget trygt og sikkert igennem sagen.

Bistandsadvokaten opgør også et evt. erstatningskrav i anledning af den hændelse, som du har været udsat for, og rejser kravet i retten på dine vegne.

Alle firmaets forsvarere yder rådgivning som bistandsadvokat. 

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk