fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Vores honorarer

Bang / Brorsen & Fogtdals honorarer afspejler, at vi yder kvalitetsrådgivning, der giver vores kunder en merværdi.

Vi beregner vores honorar med udgangspunkt i den tid, der er brugt til sagens behandling, men tager også hensyn til sagens karakter og kompleksitet samt de involverede økonomiske værdier.

Her menes blandt andet, om sagen har principiel eller større betydning, end det umiddelbart fremgår.

Derudover ser vi på det resultat, vi i samarbejdet med kunden har opnået.

Vi lægger også vægt på, om sagen har haft hastende karakter eller på anden måde har krævet en ekstraordinær indsats - eksempelvis ved aften- eller weekendarbejde.​

Fakturering 

Hvis sagen har længere varighed eller har karakter af løbende rådgivning, sker der acontofakturering, medmindre andet konkret er aftalt eller hensigtsmæssigt.

Herved sikrer vi, at kunden hele tiden kan følge med i advokatomkostningerne. I nogle sagstyper beder vi om deponering af acontobeløb, og sådanne beløb indsættes på klientkonto.

Ud over vores honorar opkræver vi de sagsrelaterede omkostninger og udlæg, som vi har til for eksempel offentlige gebyrer og afgifter, herunder tinglysningsafgifter, attester, rejseomkostninger, eksterne udgifter ved møder samt større forsendelses- og kopieringsomkostninger.

Vores honorarer er baseret på en timepris incl. moms på kr. 2.125 - 2.500 for advokater, kr. 1.500 for fuldmægtige og kr. 750 - 1.250 pr. time for sagsbehandlende sekretærer.​

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over advokatens adfærd og salær til: 

Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

www.advokatnaevnet.dk

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk