fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Idégrundlag

Hos Bang / Brorsen & Fogtdal ønsker vi at imødekomme vores klienters forskellige behov. Vi sætter klienten i centrum.

Det kræver specialviden at yde hurtig og professionel rådgivning af høj kvalitet, og til en rimelig pris. Vi mener, at den moderne advokat bør dyrke få specialer og samtidig få støtte fra moderne IT-systemer. Derfor videreuddanner vi hele tiden vores medarbejdere, og derfor investerer vi løbende i systemer som effektiviserer sagsgangen. 

Firmaet er rummeligt og sikrer sig diversitet ved rekruttering af medarbejdere.

Efter vores opfattelse bør advokaten både besidde den nødvendige specialviden og være i stand til at løse opgaven hurtigt og effektivt. Hos Bang / Brorsen & Fogtdal er det også almindelig praksis, at klienterne henvises til den af firmaets advokater, der har størst erfaring og viden inden for det pågældende område. 

Vi yder offentlig retshjælp, hvis der er mulighed for det.

Firmaet har klare retningslinjer for honorarfastsættelse og opdragsbekræftelse overfor klienten, således at vores klienter er trygge i forhold til opgaven, der udføres og omkostningerne hertil. Kommunikation med klienter og samarbejdspartnere sker i et klart sprog. 

Vi er opmærksomme på mulige etiske dilemmaer og påtager os ikke opgaver, der kan være i strid med firmaets etiske standard. 

Vi engagerer os som en selvfølge i lokalsamfundets mange aktiviteter herunder den lokale advokatvagt.

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk