fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal er et af de største advokatkontorer i Nykøbing Falster, Vordingborg, Næstved, Præstø og Stege.

Advokatkontor med juridiske specialer

Som professionelt advokatfirma og advokatkontor yder vi rådgivning og bistand inden for alle væsentlige juridiske områder og har udviklet specialer inden for en række rådgivningsområder, som vores kunder i for eksempel Vordingborg og på Lolland Falster benytter sig af.

Heraf hjælper vi som advokatkontor med:

Vores advokatfirma drives som et Advokatpartnerselskab med CVR nr. 35868070. 

Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal har klientbankkonti i en række banker. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk 

Enhver advokat i vores advokatfirma er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Enhver advokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al virksomhed som advokat uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vores advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk 

​Vil du vide mere om vores advokatfirma?​

Kontakt vores advokatkontor og hør mere på 88 77 88 77 eller info@BBFadvokater.dk eller udfyld formularen herunder.

SAMTYKKE *
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk