Vi har fået 6 advokater med på Ungdomskriminalitetsnævnets liste

​Advokaterne Elisabeth Eriksen, Mariann Jørn Hansen, Bendte Vassard, Annette With SørensenAnnelise Hvid og Keld Nørreslet er alle blevet optaget på listen over advokater, der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.


Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet træffer beslutning om iværksættelse af foranstaltninger, der kan hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet. Hvis barnet/den unge er mistænkt eller dømt for personfarlig kriminalitet, bliver sagen henvist til nævnet. Hvis sagen vedrører anden alvorlig kriminalitet, bliver sagen kun behandlet i nævnet, hvis der er risiko for, at barnet/den unge vil begå kriminalitet igen.


Er barnet i alderen 10-14 år (dvs børn under den kriminelle lavalder) er det politiet, der henviser sagen til nævnet. Hvis politiet mistænker barnet for at have begået kriminalitet, som ville have ført til en sigtelse, hvis barnet havde været over den kriminelle lavalder (15 år), kan politiet sende sagen til behandling i ungdomskriminalitetsnævnet.


Hvis den unge er i alderen 15-17 år, og straffesagen bliver behandlet ved domstolene, kan dommeren beslutte, at sagen tillige skal behandles i nævnet. 

Hvis der idømmes en betinget fængselsstraf, kan dommen indeholde et vilkår om nævnsbehandling med fastsættelse af forebyggende foranstaltninger. 

Hvis den unge idømmes en ubetinget fængselsstraf, kan nævnet beslutte, at den unge kort tid før sin løsladelse skal have sin sag behandlet i nævnet. En ung, der begår kriminalitet kan altså både få en straf i retten, og nævnet kan fastsætte foranstaltninger for den unge for at forebygge yderligere kriminalitet.

Ungdomskriminalitetsnævnet skal tilbyde en advokat til forældremyndighedsindehavere og unge, der er fyldt 12 år i f.eks. sager:

  • om gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution
  • indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus
  • anbringelse uden for hjemmet
  • tilbageholdelse under en anbringelse
  • samvær og kontakt i forbindelse med anbringelsen
  • opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
  • ændring af anbringelsessted 
  • mv. 


Advokatbistanden er gratis.


Vores dygtige advokater, der er optaget på listen, har stor erfaring med straffesager, tvangsanbringelsessager samt andre sager efter lov om social service og giver ofte møde i Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i Retten. De ser frem til også at bistå i sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Nykøbing Falster

Vordingborg 

Stege 

Næstved

Præstø
​​

Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af​

​    daa_logo_2016_50mm

dfa_logo_rgblogo_laf_sort

advokat_4425det-gode-testamente_4428