fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Klar til AB 18?

​Nye aftalevilkår for byggeriet


Efter mere end tre års udvalgsarbejde er revisionen af det velkendte AB-system nu tilendebragt.

Det fremgår af betænkningen, at hovedformålet med revisionen af AB-systemet er at skabe et aftalegrundlag, som skal kunne håndtere den udvikling såvel teknisk, kompetencefordelingsmæssigt som procesmæssigt, som finder sted i byggebranchen.

De nye aftalevilkår blev offentliggjort den 21. juni 2018 og anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. 


Der er tale om en reform af de nugældende standardvilkår (AB 92, ABT 93 og ABR 89).


Blandt de væsentligste ændringer i AB 18 (i forhold til AB 92) er:

  • Regulering af entreprenørprojektering.
  • ​Rådgiver- og entreprenørprojektering koordineres og afsluttes med en obligatorisk projektgennemgang, inden udførelsen af arbejdet påbegyndes.
  • ​Nye regler om kvalitetssikring og granskning af projekt.
  • ​Udbygning af reglerne om bygherrens anvisnings- og ændringsret.
  • ​Større krav til bygherres kontraktstyring.
  • ​Nye regler om konflikthåndtering - hurtigere og billigere løsning af konflikter.
  • ​Rangorden af aftalegrundlagets dokumenter.

Ønsker du at høre mere om ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Kenneth Berg på 

tlf. 88 77 88 77 eller pr. mail: kb@BBFadvokater.dk 

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk