​Covid-19

​Covid-19 kan nu anerkendes som en arbejdsskade – enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Dette betyder, at du har ret til erstatning,

  • hvis du har fået stillet diagnosen Covid-19, og
  • hvis der har været tale om en konkret hændelse, eller
  • hvis du kan sandsynliggøre en smittefare/konkret forøget risiko eller,
  • hvis du har været udsat for risiko for smitte/påvirkning.

Arbejdets karakter kan indebære en stærk formodning for, at du har været udsat for smitte med Covid-19 i forbindelse med dit arbejde. Dette gælder f.eks. ansatte i sundhedssektoren - læger, sygeplejersker, plejepersonale, social- og sundhedsassistenter, portører mv. Men også andre jobfunktioner med høj grad af personlig kontakt, som f.eks. pædagoger, kassemedarbejdere, buschauffører, apoteksansatte, fængselsbetjente, rengøringspersonale mv.

Hvis du får anerkendt Covid-19 som en arbejdsskade, kan du blandt andet få erstatning for:

  • Udgifter til helbredsmæssig behandling
  • Medicin
  • Hjælpemidler
  • Varigt mén
  • Tab af erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning

Du er velkommen til at kontakte Mia Søgaard for at få en vurdering af din sag, så du får den erstatning, du har krav på. Mia kan kontaktes på telefon 88778877 eller via mail mso@BBFadvokater.dkAdvokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Nykøbing Falster

Vordingborg 

Stege 

Næstved

Præstø
​​

Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af​

​    daa_logo_2016_50mm

dfa_logo_rgblogo_laf_sort

advokat_4425det-gode-testamente_4428