fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Offentlig ret til erhverv

Vi tilbyder rådgivning inden for alle grene af offentligret. Vi bistår private og erhvervsdrivende i ansøgningssager og klager over afgørelser truffet af offentlige myndigheder.

Regler inden for det offentligretlige område kan synes vanskelige at finde rundt i. Som borger eller erhvervsdrivende får man ikke altid den tilladelse, dispensation, ydelse eller vejledning, som lovgivningen giver ret til. 

Vi yder bistand for at sikre, at den offentlige myndighed giver optimal sagsbehandling i din sag, og vi sørger for, at myndigheden giver skriftlige og begrundede svar og afgørelser. Vi rådgiver om muligheden for at påklage afgørelsen. Vi hjælper dig videre i ankesystemet eller med at få domstolsprøvet afgørelsen.

Vi rådgiver generelt om forvaltningsret og om særlovgivning bl.a. på det sociale område, kommunalret, regler om aktindsigt, plan- og miljøret og offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Kontakt advokat Annelise Hvid for nærmere.

 

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk